TOP画像โรงเรียนในโอซาก้า

外観

MCAแนะนำโรงเรียน (วิดีโอ)


フォトギャラリーバナー
フォトギャラリーバナー

แผนที่การเข้าถึง
แผนที่ใหญ่มากขึ้น


Mitsumine Career Academy
Japanese Language Course

Dai3 Yamahiro Bldg.
Kitashinnjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan 169-0074
TEL:+81-3-5332-9332 
FAX:+81-3-5332-9331

นักเรียนเสียง


หนังแนะนำเข้าร่วมประชุมที่เสียงจริงโรงเรียน

在校生の声

แนะนำเสียงที่เกิดขึ้นจริงที่สำเร็จการศึกษา

同窓会

คลาสเรอูนียง