TOP画像အိုဆာကာရွိေက်ာင္း

外観

MCA ေက်ာင္းမွနိဒါန္း (ဗီဒီယို)


フォトギャラリーバナー
フォトギャラリーバナー

ဝင္ေရာက္ခြင့္ ေျမပုံ
ပိုႀကီးတဲ့ေျမပုံ


Mitsumine Career Academy
Japanese Language Course

Dai3 Yamahiro Bldg. 4-1-1,
Kitashinnjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan 169-0074
TEL:+81-3-5332-9332 
FAX:+81-3-5332-9331

MCA ၏ 10 အဂၤါရပ္မ်ား


1.MCA ဒါဟာႀကီးမားတဲ့ဂ်ပန္ဘာသာစကားေက်ာင္းမွျဖစ္ပါတယ္ 1988 ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး
 540 ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအျပည့္အဝစြမ္းရည္ႏွင့္အတူ။

 ေလၽွာက္လႊာဇန္နဝါရီလ, ဧၿပီ, ဇူလိုင္ႏွင့္ေအာက္တိုဘာလအတြင္း 4 ႀကိမ္မွာတစ္ႏွစ္ကိုလက္ခံသည္။
 MCA မွာေက်ာင္းသားတစ္ဦးဗီဇာရွိသည္ေသာေက်ာင္းသားအေရအတြက္
စာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ အားလုံးဂ်ပန္အတြက္ရာထူး တိုက်ိဳၿမိဳ႕ရွိရာထူး
2009 407 10th 5th
2008 388 10th 6th
2007 350 10th 7th
 ( "ဂ်ပန္ဘာသာစကားကိုပညာေရးျမႇင့္တင္ေရးအဘို႔အအသင္းမွ" ၏အခ်က္အလက္မ်ားအရ)

2.MCA မၾကာေသးမီနီးပါး 100% ျမင့္မားဗီဇာခြင့္ျပဳခ်က္မႈႏႈန္း၏မာနေထာင္လႊားသည္
အႏွစ္။ တိုက်ိဳလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဗ်ဴ႐ိုတစ္ဦးအျဖစ္ MCA အတည္ျပဳလိုက္
ဗီဇာအဆင့္အတန္းကိုထိန္းခ်ဳပ္အေပၚသင့္ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္းသည္။
တရားမဝင္ေနထိုင္သူကိုေက်ာင္းသားအခ်ိဳးအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ 0% ျဖစ္ပါတယ္။

3.ပိုမိုျမင့္မားပညာေပးဌာန႐ိုက္ထည့္ခ်င္သူေက်ာင္းသားမ်ားကို 100 နီးပါး% ဝင္ၾက၏။
အထူးျပဳသင္တန္းပို႔ခ်တစ္ဦးခ်င္းစီအႀကံျပဳသည္။
47 မိတ္ဖက္ေက်ာင္းမ်ား (ဒီဇင္ဘာလ 2011 ခုႏွစ္ကဲ့သို႔) MCA ေထာက္ခံခ်က္အားျဖင့္ဝန္ခံခ်က္ကိုဆက္ကပ္။
ေထာက္ခံခ်က္ဝန္ခံခ်က္၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား: ဝင္ေပါက္အခေၾကးေငြမ်ားလႊတ္သို႔မဟုတ္ေလၽွာ႔ခ်ေရး,
က်ဴရွင္ႏွင့္ / သို႔မဟုတ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေၾကး။

4.အႀကိဳတကၠသိုလ္မွ / ေကာလိပ္သင္တန္း (အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္း)Pre-ေခတ္မီအဆင့္သို႔မဟုတ္ေန႔လည္ပိုမိုျမင့္မားေက်ာင္းသားမ်ား, 4 နာရီဂ်ပန္ဘာသာစကားသင္ခန္းစာေတြ, ႏွင့္ 2 နာရီၾကာအဂၤလိပ္, သခ်ၤာ, ႏွင့္ "ဂ်ပန္ & ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕" အတန္းရရွိႏိုင္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားထိုကဲ့သို႔ေသာဒါေၾကာင့္အေပၚ Waseda, နည္းပညာတကၠသိုလ္တိုက်ိဳ Institute မွ, ေဟာ့ကိုင္းဒိုး, Keio, Chuo, Hosei, ေမဂ်ီ, ဟြန္းႏွင့္အျဖစ္ဂုဏ္သတင္းတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ဝင္ပါၿပီ။

5.အကြိုဘွဲ့လွန်ကျောင်းတွင်သင်တန်း (အချိန်ပြည့်သင်တန်း)Pre-ခေတ်မီအဆင့်သို့မဟုတ်မြင့်မားကျောင်းသားများ,
ဘွဲ့ရကျောင်းကဝင်ရောက်လိုသူကျောင်းသားများအတွက်အထူးအစီအစဉ်
လေ့လာမှုတစ်ခုအစီအစဉ်ကိုရေးသားဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။

6.N1 ႏွင့္ n2 ၏ဂ်ပန္ဘာသာစကားကိုကၽြမ္းက်င္မႈစမ္းသပ္မႈေရွာက္သြားေသာေက်ာင္းသားမ်ားအမ်ား၏ျမင့္မားရာခိုင္ႏႈန္း။ အထူးအစီအစဥ္စမ္းသပ္မႈမ်ားအတြက္ေလ့က်င့္ရန္လိုသူေက်ာင္းသားမ်ားအဘို႔ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္ျဖစ္ပါတယ္။

7.ေ႐ြးခ်ယ္အတန္းအလယ္အလတ္Ⅱအဆင်႕သို႔မဟုတ္ျမင့္မား၏ေၾကာင်းသား
ျမား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ျခင္းျဖင့္ေသာၾကာေန႔အေပၚကမ္းလွမ္းခဲ့ၾကသည္။

ဥပမာမ်ား: ①Intensiveစကားလက္ဆုံအတန္းအစား② Intensive ရာတြင္ခန္းဂ်ီးအတန္းအစား,
③Reading္ထု & အက္ေဆးမ်ားအတန္းအစား④Businessအတန္းအစား
⑤ Animation ရဲ႕ / manga ကိုေလ့လာမႈအတႏ်း⑥Reportအေရးအသားအတန္းအစား
ဂ်ပန္ဘာသာစကားကိုကၽြမ္းက်င္မႈစာေမးပြဲအဘို႔အ⑦Intensiveအတန္းအစား
ဂ်ပန္တကၠသိုလ္ကဝင္ခြင့္မ်ားအတြက္စာေမးပြဲအဘို႔အ⑧Intensiveအတန္းအစား
ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားကို
☆။ အထူးရာတြင္ခန္းဂ်ီး (တ႐ုတ္ဇာတ္ေကာင္) အတန္းအစား
တာဝန္ခံ၏အခမဲ့ရာတြင္ခန္းဂ်ီးကျင်႕သုံးလိုသူေက်ာင္းသားမ်ား, အထူးရာတြင္ခန္းဂ်ီးအတန္းအစားမ်ားအတြက္
ပုံမွန္သင္ခန္းစာေတြၿပီးေနာက္တစ္ပတ္လၽွင္သုံးႀကိမ္ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

8.အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပညာသင္ဆုမ်ား
တစ္ႏွစ္လၽွင္အေၾကာင္း 40 ေက်ာင္းသားေတြဟာ 2009 ခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ပညာသင္ဆုကိုကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

①ဂ်ပန္အစိုးရ၏ (Monbukagakusho: MEXT) precollege မ်ားအတြက္ပညာသင္ဆု
ဂ်ပန္ဘာသာစကားမ်ားေက်ာင္းမ်ားမွာပညာသင္ၾကားေနတဲ့ေက်ာင္းသားေတြအတြက္။ (576,000 ယန္း)
② MCA ပညာသင္ဆု (180,000yen)
③ Lee Soo Hyun သတိရေအာက္ေမ့ပညာသင္ဆု (100,000yen)
④စုံလင္ေသာတက္ေရာက္ဆု (စာအုပ္ကူပြန္: ~ 8000 ယန္း 1000 ယန္း)
ေကာင္းမြန္ေသာတက္ေရာက္ဘို႔⑤ Award ဆုကို (10,000 ယန္း ~ 50,000 ယန္း)

9.တစ္ႏွစ္လၽွင္က်ဴရွင္ 624.000 ယန္းသည္ စက္႐ုံေၾကး, ဖတ္စာအုပ္မ်ားႏွင့္သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားလႈပ္ရွားမႈေၾကးအပါအဝင္။
က်ဴရွင္အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ 3 လေနျဖင့္အမ္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

10.MCA တိုက်ိဳ၏ဗဟို, ရွင္ဂ်ဳကုရပ္ကြက္တြင္တည္ရွိသည္။
ေက်ာင္း JR Okubo ဘူတာ႐ုံ, JR ရွင္ဂ်ဳကုဘူတာမွသာ 2 မိနစ္မီးရထားစီးနင္းရာမွ 5 မိနစ္လမ္းေလၽွာက္ျခင္းျဖင့္အလြယ္တကူျဖစ္ပါတယ္။
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအခ်ိန္အလုပ္ရွာေတြ႕သည္အက်ိဳးရွိသည္။ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိန္အလုပ္၏ျပန္ၾကားေရးဘုတ္အဖြဲ႕ 4 ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေတာင္၏အံ့ၾသဖြယ္အျမင္ 6 ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာေက်ာင္းသားမ်ားကို '' Lounge မွဖူဂ်ီ။