TOP画像အိုဆာကာရွိေက်ာင္း

外観

MCA ေက်ာင္းမွနိဒါန္း (ဗီဒီယို)


フォトギャラリーバナー
フォトギャラリーバナー

ဝင္ေရာက္ခြင့္ ေျမပုံ
ပိုႀကီးတဲ့ေျမပုံ


Mitsumine Career Academy
Japanese Language Course

Dai3 Yamahiro Bldg. 4-1-1,
Kitashinnjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan 169-0074
TEL:+81-3-5332-9332 
FAX:+81-3-5332-9331

သမိုင္းဇြန္လ, 1986
Mitsumine အလုပ္ရွာေဖြေရးအကယ္ဒမီတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
အဂၤလိပ္ႏွင့္ဟင္းခ်က္သင္တန္းပူေဇာ္ၾက၏။
ဒီဇင္ဘာလ, 1988

MCA ကအသိအမွတ္ျပဳသည္ေက်ာင္းအျဖစ္ဂ်ပန္ဘာသာစကားမ်ားသင္တန္းဖြင့္လွစ္
တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Institutes ၏အသင္းမွအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားသည္။

ဧၿပီလ, 1990
ဂ်ပန္ဘာသာစကားကိုပညာေရးျမႇင့္တင္ေရးအဘို႔အအသင္းမွအဖြဲ႕ဝင္
ဒီဇင္ဘာလ, 1992
အဂၤလိပ္ႏွင့္ဟင္းခ်က္သင္တန္းပိတ္ထား
ဇႏၷဝါရီလ, 1993
MCA တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ဂ်ပန္ဘာသာစကားပညာေရးအေပၚအာ႐ုံစိုက္
ပညာေရးဆိုင္ရာအေဆာက္အဦ။
မတ္လ, 1997
MCA ပိုေကာင္းပညာေရးဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္အဘို႔ရွင္ဂ်ဳကုကေန Harajuku သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့သည္။
ဇႏၷဝါရီလ, 1998
တိုက်ိဳလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးကခြင့္ျပဳခ်က္ေလၽွာက္လႊာေအဂ်င္စီမ်ား၏အဖြဲ႕ဝင္, တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန
စက္တင္ဘာလ, 2005
MCA အေဆာက္အဦ၏ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ဘို႔ Harajuku မွ Kita ရွင္ဂ်ဳကုဖို႔သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့သည္။