TOP画像အိုဆာကာရွိေက်ာင္း

外観

MCA ေက်ာင္းမွနိဒါန္း (ဗီဒီယို)


フォトギャラリーバナー
フォトギャラリーバナー

ဝင္ေရာက္ခြင့္ ေျမပုံ
ပိုႀကီးတဲ့ေျမပုံ


Mitsumine Career Academy
Japanese Language Course

Dai3 Yamahiro Bldg. 4-1-1,
Kitashinnjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan 169-0074
TEL:+81-3-5332-9332 
FAX:+81-3-5332-9331

ေႏြရာသီသင္တန္း 


ေႏြရာသီသင္တန္းမရွိဘဲအႏွစ္ရွိပါတယ္။
ပိုမိုသိရွိလိုပါကမ်ားအတြက္ေက်ာင္းသို႔မဟုတ္ႏိုင္ငံျခားေလ့လာမႈအတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီကိုဆက္သြယ္ပါ။

အခ်ိန္
1st ဇူလိုင္လ ~ 31 ဇူလိုင္လ

2016 ေႏြရာသီသင္တန္းကို PDF ဖိုင္ရယူရန္


လိုအပ္ခ်က္မ်ား
18 ႏွင့္အထက္

ဂ်ပန္အဆင့္
အဆင့္ျမင့္ဖို႔လက္သင္
အေျခခံအားျဖင့္သင္ (နံနက္ယံ၌) ႏွင့္ညီမၽွသည့္အဆင့္၏ရွိၿပီးသား class ကို႐ိုက္ထည့္ဖို႔ေတာင္းပါလိမ့္မည္, သို႔ေသာ္တူညီသည့္အဆင့္အတြက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကို 1 အတန္းအစားအဘို႔အခြင့္အျမင့္ဆုံးအေရအတြက္ထက္ေက်ာ္လြန္လၽွင္မူကား, (ထိုအတြက္အျခား class ကိုဖြင့္လွစ္ေနတဲ့ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိ နံနက္)

ေပးရ
175,000 yen
<ကုန္က်စရိတ္တြင္ထည့္သြင္းန္ေဆာင္မႈမ်ား>
မွတ္ပုံတင္ေၾကး, က်ဴရွင္, သင္တန္းပစၥည္းကို, (ခရီးသြားကုန္က်စရိတ္အပါအဝင္) အပိုသင္႐ိုးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ကုန္က်စရိတ္, အေဆာင္, အိပ္ယာ, အပူႏွင့္အလင္းအေမွာင္, အင္တာနက္, အေဆာင္မွေၾကာင်းမွခရီးသည္ pass, ဂ်ပန္ဆိုက္ေရာက္အေပၚသို႔ေကာက္-up ကအခေၾကးေငြ

<ကုန္က်စရိတ္အတြက္မပါဝင္န္ေဆာင္မႈမ်ား>
စားနပ္ရိကၡာ, ခရီးသြားအာမခံ, သင့္တိုင္းျပည္သို႔ျပန္လာရာလမ္းကိုအေပၚေလဆိပ္မွအိပ္ေဆာင္ကေနခရီးသြားလာစရိတ္, လူေနမႈစရိတ္ ...
※သင္တို႔အဘို႔အသာက်ဴရွင္, အေဆာင္ဝင္ေရာက္သြားၾကသည္မဟုတ္ခဲ့လၽွင္
90,000 yen (အေဆာင္ေၾကး, ေကာက္-up ကအခေၾကးေငြ, ခရီးသည္ pass မပါဘဲ) ေပးေဆာင္ခံရဖို႔ရွိပါတယ္


သတိေပးခ်က္မ်ား
・တူညီေသာအဆင့္အတန္းရွိေက်ာင္းသားအေရအတြက္အမ်ားဆုံးခြင့္ျပဳထားသည့္အေရအတြက္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက, အျခား class ကိုဖြင့္လွစ္ေနတဲ့ျဖစ္ႏိုင္ေျခလည္းရွိ၏။ ျဖစ္ႏိုင္လၽွင္ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္, ထိုပင္လယ္ရပ္ျခားေလ့လာမႈကုမၸဏီမွာေနရာခ်ထားစမ္းသပ္မႈယူပါ။
・သင္အေဆာင္၌သင္တို႔၏ေနထိုင္ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ဆႏၵရွိမယ္ဆိုရင္တစ္ရက္ကို 2,500 yen အပိုတာဝန္ခံဆပ္ဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
7th ၾသဂုတ္လအေဆာင္ကေနဆုတ္ခြာဖို႔ေနာက္ဆုံးေန႔စြဲျဖစ္ပါသည္