TOP画像အိုဆာကာရွိေက်ာင္း

外観

MCA ေက်ာင္းမွနိဒါန္း (ဗီဒီယို)


フォトギャラリーバナー
フォトギャラリーバナー

ဝင္ေရာက္ခြင့္ ေျမပုံ
ပိုႀကီးတဲ့ေျမပုံ


Mitsumine Career Academy
Japanese Language Course

Dai3 Yamahiro Bldg. 4-1-1,
Kitashinnjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan 169-0074
TEL:+81-3-5332-9332 
FAX:+81-3-5332-9331

MCA ေက်ာင္းမွစာရင္းအင္းမ်ား


စာရင္းအင္းမ်ားေဒတာ


အဘယ္သူသည္ေနာက္ထပ္ေလ့လာေက်ာင္းသားဗိုလ္မႉးတကၠသိုလ္မ်ား (ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းမ်ား) နံပါတ္

国公立/
အမ်ိဳးသားျပန္လည္ prefecture ႏွင့္အျခားလူထုတကၠသိုလ္ႀကီး
(ေကာလိပ္မ်ား)
私立/
ပုဂၢလိကတကၠသိုလ္ (ေကာလိပ္မ်ား)
学校名称 ေက်ာင္းမွဘြဲ႕နာမ *ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းတြင္ *တကၠသိုလ္က 学校名称 ေက်ာင္းမွဘြဲ႕နာမ *ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းတြင္ *တကၠသိုလ္က
東京大学 The University ot Tokyo 8 0 慶応義塾大学 Keio University 6 1
京都大学 Kyoto University 1 0 早稲田大学 Waseda University 38 8
一橋大学 Hitotsubashi University 3 0 上智大学 Jochi University 9 1
東京工業大学 Tokyo Institute of Technology 7 1 同志社大学 Doshisha University 1 1
大阪大学 Osaka University 0 1 立教大学 Rikkyo University 3 5
東北大学 Tohoku University 1 0 明治大学 Meiji University 8 7
筑波大学 Tsukuba University 5 1 学習院大学   Gakushuin University 2 3
神戸大学 Kobe University 0 1 関西学院大学 Kanseigakuin University 0 1
北海道大学 Hokkaido University 2 1 青山学院大学 Aoyamagakuin University 1 2
お茶の水女子大 Ochanomizu University 1 5 立命館大学 Ritsumeikan University 0 1
東京外国語大学 Tokyo University of Foreign Studies 2 7 中央大学 Chuo University 7 11
横浜国立大学 Yokohama National University 9 4 法政大学 Hosei University 5 18
千葉大学 Chiba University 12 3 日本大学 Nihon University 13 32
電気通信大学 The University of Electro- Communications 2 1 東洋大学  Toyo University 0 17
大阪市立大学 Osaka City University 0 1 駒沢大学 Komazawa University 0 3
大阪府立大学 Osaka prefectural University 1 0 専修大学 Senshu University 2 4
埼玉大学 Saitama University 6 11 武蔵大学 Musashi University 1 0
東京学芸大学 Tokyo Gakugei University 9 4 東京農業大学  Tokyo University of Agriculture 0 10
信州大学 Shinshu University 1 3 国学院大学 Kokugakuin University 1 11
熊本大学 Kumamoto University 1 0 大東文化大学  Daito Bunka University 0 12
群馬大学 Gunma University 1 1 麗澤大学  Reitaku University 0 11
東京海洋(旧商船)大学 Tokyo University of Marine Science and Technology 3 3   立命館アジア太平洋大学(APU) Ritsumeikan Asia Pacific
University
0 2


 


年度(တစ္ႏွစ္တာ) 2009ခုႏွစ္ 2010ခုႏွစ္ 2011ခုႏွစ္ 2012ခုႏွစ္ 年度(တစ္ႏွစ္တာ) 2010ခုႏွစ္ 2011ခုႏွစ္ 2012ခုႏွစ္
専門学校/အထူးေလ့က်င့္ေရးေကာလိပ္ 78 73 30 69 人数(နံပါတ္) 52 67 44
短期大学/ အငယ္တန္းေကာလိပ္ 0 1 1 0
*大学/တကၠသိုလ္မွ 20 21 35 25
*大学院/ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းတြင္ 29 23 32 28
合計/ စုစုေပါင္း 127 118 98 1222012 ခုႏွစ္ဘြဲ႕ရ (စက္တင္ဘာလ 2012, 13 ႏွစ္မတ္လဘြဲ႕ရ) ဦးတည္ရာကိုစာရင္းသြား        2013/7/9
တကၠသိုလ္က(院:大学院、大:大学、編:大学編入、短:短大)
No. 国籍 進学
種別
学校名 学部/学科 学科/専攻
1 台湾 大学院
(修士)
群馬大学 大学院 保険学研究科保険学専攻 地域 国昭呆儲学ユニット、
地域 国際看護学分野   
2 中国 大学院
(修士)
桜美林大学 大学院 老年学研究科 老年学専攻
3 中国 大学院
(修士)
上智大学大学院 経済学研究科 経営学専攻
4 中国 大学院
(修士)
上智大学大学院 地球環境学研究科 地球環境学専攻
5 中国 大学院
(修士)
早稲田大学 大学院 文学研究科  
6 中国 大学院
(修士)
多摩美術大学 大学院 美術研究科 デザイン専攻
グラフィックデザイン
7 中国 大学院
(修士)
大阪府立大学 大学院 人間社会学研究科  
8 中国 大学院
(修士)
帝京大学 大学院 文学研究科 日本文化専攻
9 中国 大学院
(修士)
文化ファッション大学院
大学
ファッションビジネス
研究科
ファッションマネジメント専攻
10 中国 大学院
(修士)
文化ファッション大学院
大学
ファッションビジネス
研究科
ファッションマネジメント専攻
11 中国 大学院
(修士)
早稲田大学 大学院 商学研究科  
12 中国 大学院
(科目)
早稲田大学 大学院 社会科学研究科  
13 中国 大学院
(科目)
早稲田大学 大学院 社会科学研究科  
14 中国 大学院
(科目)
早稲田大学 大学院 創造理工学研究科 建築学専攻
15 中国 大学院
(科目)
武蔵大学大学院 社会学部  
16 中国 大学院
(研究生)
慶応義塾大学 大学院 経営管理研究科  
17 中国 大学院
(研究生)
千葉大学 工学研究科生 共生
応用化学専攻
共生応用化学コース
18 中国 大学院
(研究生)
千葉大学 大学院 工学部 光触媒の環境浄化
への応用
19 中国 大学院
(研究生)
東京電機大学 工学部 自立的に構築される車両間
ネットワークに関する研究
20 中国 大学院
(研究生)
武蔵野大学 言語文化専攻言語
文化コース
 
21 中国 大学院
(研究生)
学習院大学    
22 中国 大学 旭川大学 経済学部 経営経済学科
23 中国 大学 日本経済大学 経済学部 経営・学科
24 中国 大学 京都外国語大学 外国語学部 日本語学科
25 中国 大学 高千穂大学 商学部 商学科
26 中国 大学 秀明大学 観光ビジネス学部 観光ビジネス学科
27 中国 大学 聖学院大学 政治経済学部 コミュニティ政策学科
28 中国 大学 青山学院大学 経営学部 経営学科
29 中国 大学 拓殖大学 商学部 国際ビジネス学科
30 中国 大学 中央大学 経済学部 国際経済学科
31 中国 大学 東京工芸大学 工学部 生命環境化学科
32 中国 大学 東京電機大学 工学部機械工学科 先端機械コース
33 中国 大学 東京富士大学 経営学部 経営学科
34 中国 大学 東洋大学 経営学部 会計ファイナンス学科
35 中国 大学 徳山大学 経営学部 (ビジネス戦略学科
知財開発コース)
36 中国 大学 日本経済大学 経営学部 経営学科
37 中国 大学 日本経済大学 経営学部 経営学科
38 中国 大学 日本経済大学 経営学部 経営学科
39 中国 大学 日本大学 商学部 経営学科
40 中国 大学 日本大学 文理学部  
41 中国 大学 文化学園大学 服装学部 服装造形学科
42 中国 大学 法政大学 工学部 建築学科
43 ベトナム 大学 明海大学 経済学部 経済学科
44 中国 大学 明海大学 経済学部 経済学科
45 中国 大学 流通経済大学 社会学部 国際観光学科
46 中国 大学
(その他)
成蹊大学   聴講生အသက္ေမြးမႈေက်ာင္းက
No. 国籍 学校名 学科/専攻
1 中国 (専)ICSカレッジオブアーツ インテリアデザイン専門課程インテリアデザイン科
2 中国 (専)インターナショナル・スクールオブビジネス ス国際ビジネス科
3 中国 (専)デジタルアーツ東京 ノベルス学科シナリオコース
4 韓国 服部栄養(専) 調理ハイテクニカル経営学科調理師本科
5 韓国 服部栄養(専) 調理ハイテクニカル経営学科調理師本科
6 韓国 服部栄養(専) 調理ハイテクニカル経営学科調理師本科
7 韓国 服部栄養(専) 調理師本科
8 韓国 服部栄養(専) 調理師本科
9 韓国 JTBトラベル&ホテルカレッジ 国際観光ビジネス訪日科
10 中国 エール学園 文化教養専門課程応用日本語学科
東大・京大・阪大進学コース
11 韓国 グレッグ外語(専)  
12 韓国 ヒコ・みづのジュエリーカレッジ 宝石専門課程ジュエリーデザイン科
13 韓国 外語ビジネス(専) 国際ビジネス学科
14 韓国 秀林外語(専) 日韓通訳・翻訳学科
15 台湾 秀林外語(専) 日中通訳・翻訳学科
16 香港 駿台トラベル&ホテル(専) 国際観光専科トラベルコース
17 中国 中央工学校 工業専門課程建築設計科
18 中国 中野スクールオブビジネス インターネットビジネス科
19 中国 東京アニメーションカレッジ(専) アニメプロデュースコース
20 中国 東京エアトラベル・ホテル(専) エアライン科
21 中国 東京コミニュケーションアート(専) コンピュータエンターテイメントCGクリエーター
22 中国 東京スクール・オブ・ビジネス(専) 経営学科ビジネスマネジメント専攻
23 韓国 東京スクールオブミュージック(専) 音楽テクノロジー科作曲家デビューコース
24 スリランカ 東京ビジネス外語カレッジ 国際ビジネス学科
25 韓国 東京ビジュアルアーツ 写真学科コマーシャルフォト専攻
26 韓国 東京モード学園 ファッション専門課程
ファッションデザイン学科
27 韓国 東京観光(専) カフェサービス学科
フードコーディネーター専攻
28 韓国 東京観光(専) カフェサービス学科
フードコーディネーター専攻
29 台湾 東京観光(専) カフェサービス学科パティシェ専攻
30 中国 東京観光(専) 通訳ガイド学科
31 中国 東京商科学院(専) キャリアデザイン学科経営ビジネスコース
32 中国 東京商科学院(専) 商業専門課程 キャリアデザイン学科
貿易ビジネスコース
33 中国 日本電子(専) 工業専門課程アニメーション研究科
34 中国 日本電子(専) 工業専門課程 ゲーム制作科
35 中国 日本電子(専) 工業専門課程CG映像制作科
36 韓国 文化服装学院 Ⅰ部服飾専門課程服装科
37 韓国 文化服装学院 I部ファッション流通専門課程
ファッション流通科
38 中国 東放学園映画(専) アニメーション映像科
39 中国 日本医療ビジネス大学校 柔道整復科
40 中国 日本菓子(専) 製菓技術学科
41 中国 日本外国語(専) 日中通訳翻訳科
42 中国 日本健康医療(専) ライフケア学科
43 中国 日本健康医療(専) ライフケア学科
44 中国 日本健康医療(専) 商業実務専門課程ライフデザイン学科
セルフディベロップメントコース
45 韓国 日本健康医療(専) 商業実務専門課程ライフデザイン学科
難関大学進学コース
46 中国 日本工学院(専) 芸術専門課程マンガアニメーション科
47 ベトナム (専)デジタルアーツ東京 国際情報ビジネス学科
48 ベトナム (専)中野スクールオブビジネス 情報処理システム科
49 ベトナム 東京福祉保育(専) 日本語ビジネス通訳学科
50 ベトナム 東京福祉保育(専) 日本語ビジネス通訳学科
51 ベトナム 東京福祉保育(専) 日本語ビジネス通訳学科
52 ベトナム 東京福祉保育(専) 日本語ビジネス通訳学科
53 ベトナム 東京福祉保育(専) 日本語ビジネス通訳学科
54 ベトナム 東京福祉保育(専) 日本語ビジネス通訳学科
55 スリランカ 東京福祉保育(専) 国際ビジネス情報学科
56 スリランカ 東京福祉保育(専) 日本語ビジネス通訳学科
57 ベトナム CAD製図(専) CADCG科
58 ベトナム CAD製図(専) CADIT科
59   中国 松山学園松山福祉(専) 介護福祉科
60 中国 松山学園松山福祉(専) 国際ビジネスコース
61 中国 早稲田文理(専) ゲーム制作学科
62 中国 早稲田文理(専) ビジネス起業経営学科
63 中国 早稲田文理(専) ビジネス起業経営学科
64 中国 早稲田文理(専) 日中英通訳・ガイド学科
65 中国 早稲田文理(専) 日中英通訳・ガイド学科
66 中国 早稲田文理(専) 日中英通訳・ガイド学科
67 中国 早稲田文理(専) 日中英通訳・ガイド学科


日本語能力試験1級の合格者数の推移

 2000年度 1級合格者 66名 2級合格者 29名
 2001年度 1級合格者 83名 2級合格者 30名
 2002年度 1級合格者 66名 2級合格者 30名
 2003年度 1級合格者 89名 2級合格者 42名
 2004年度 1級合格者 54名 2級合格者 23名
 2005年度 1級合格者 41名 2級合格者 32名
 2006年度 1級合格者 69名 2級合格者 59名
 2007年度 1級合格者 67名 2級合格者 75名
 2008年度 1級合格者 75名 2級合格者 77名
 2009年度 1級合格者 81名 2級合格者 115名
 2010年度 N1 合格者 67名 N2 合格者 117名
 2011年度 N1 合格者 46名 N2 合格者 60名

 

過去の卒業生進学先一覧表
2012年度卒業生 2011年度卒業生 2010年度卒業生 2009年度卒業生 2008年度卒業生

上記をクリックすると画像が表示されます。